Vietforent

Tháng Tám 22, 2022

Vietforent

Website cho doanh nghiệp BĐS cung cấp  sản phẩm, dịch vụ mua bán, cho thuê liên quan.

Các tính năng nổi bật: 

- Website chuyên dành cho lĩnh vực BĐS;
- Tạo và quản lý sản phẩm dễ dàng;
- Đầy đủ các tính năng cần thiết mảng BĐS.

Các hình thức kiếm tiền

Tạo thu nhập từ việc chia sẻ nội dung thông qua các hình thức sau:
  • Bán dịch vụ, sản phẩm từ doanh nghiệp.
error: Content is protected !!