Hotaplus

Tháng Tám 22, 2022

Hotaplus

Nền tảng chia sẻ khóa học Online có trả phí và đăng ký thành viên.

Các tính năng nổi bật:

- Mua bán khóa học trực tuyến
- Đăng ký làm giảng viên, người cung cấp khóa học
- Hoa hồng cho người giới thiệu
- Kết nối Mentor - Mentee

Các hình thức kiếm tiền

Tạo thu nhập từ việc chia sẻ nội dung thông qua các hình thức sau:
  • Affiliate các khóa học, công cụ;
  • Bán Guest Post, PR thương hiệu;
  • Thu phí trên mỗi giao dịch thành công;
  • Thu phí gói đăng ký thành viên VIP
error: Content is protected !!