Dodeplus

Tháng Tám 20, 2022

Dodeplus

Nền tảng TMĐT trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật; giúp các cá nhân, tổ chức tạo lập phòng triển lãm riêng.

Các tính năng nổi bật:

- Đặt - Mua hàng Online;
- Người dùng tạo lập gian hàng;
- Tổ chức đấu giá trực tuyến;

Các hình thức kiếm tiền

Tạo thu nhập bền vững từ nền tảng thông qua các hình thức sau:
  • Thu phí dịch vụ thành viên;
  • Bán hàng;
  • Phí trên mỗi giao dịch.
error: Content is protected !!